ÉRTÉKHORDOZÓK VALÓS ÁLLAPOTÁNAK MEGFELELŐ ÉRTÉKELÉS

D E R E C S K E I   I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő

4130 Derecske, Dr Mustó Sándor utca 1.

t: +36-30-391-3786 

https://www.facebook.com/derecskeingatlan/

https://www.facebook.com/derecskeingatlan/photos/a.1840218826248556/1904277413176030/?type=3&theater

 

Közvetítés esetén az értékmeghatározás díjmentes.

 

Hivatalos értékbecslés saját tevékenységben

 

ingatlan térségen, településen és övezeten belüli beazonosítása

ingatlan teljes felmérése, paramétereinek, tulajdonságainak meghatározása

jogi környezet, térség és közvetlen környezet jövőbeni fejlesztésének beazonosítása

ingatlan-nyilvántartás összevetése a valós állapottal

ingatlan vagyonelemeinek meghatározása

ingatlan környezeti-, műszaki, funkcionális és gazdasági értékhordozóinak meghatározása diagnosztikával, avulás számításával és azok elemzése

építményeknél előtérbe helyezett műszakilag támogatott értékbecslés

nem lakóingatlanok becslése hozamalapú, piaci és költségalapú módszerek együttes alkalmazásával

hozamalapú módszernél az ingatlan hasznosítása  jövőbeli pénzfolyamainak megtervezése

ingatlanra bejegyzett, vagy nem bejegyzett, de szerződéssel meglévő jogok / tények értékével módosított forgalmi érték meghatározása

beruházásnál, pályázatnál hitelintézet által kért műszaki ellenőri és vagyonértékelői feladatok együttes ellátása

speciális –sérült vagy nem befejezett- ingatlanok értékelése